Een eigen manier van werken sluipt er gemakkelijk in en kan voor je werknemer onbedoeld voor lastig grijpbare problemen zorgen. Onze methodiek traint je werknemer naar een gezonde en veilige werktechniek.

Herstelbegeleiding bij verzuim

Het opbouwen van het werk in een verzuimperiode gaat niet altijd vanzelf. De werknemer kan in dat geval wel een steuntje in de rug gebruiken. Net als bij een sporter, die terugkeert na een blessure, is de timing van de belasting in elke herstelfase mede bepalend voor het herstel. De bedrijfsarts geeft daarvoor uiteraard al adviezen, maar we merken dat de praktische invulling van de opbouw met regelmaat vragen oproept.

Onze methodiek is gericht op het gezond en verstandig belasten van het lichaam tijdens het werk en het meedenken in het invulling geven aan de opbouw, die is voorgesteld door de bedrijfsarts. Uiteraard kan de herstelbegeleiding ook al ingezet worden is de eerste weken van het verzuim. Juist in deze periode valt vaak veel winst te behalen in het voorkomen van langdurige uitval. Een duurzame terugkeer in de eigen functie is in eerste instantie de doelstelling.

In de begeleiding besteden we ruime aandacht aan het trainen van de belastbaarheid voor het werk en op de werkplek aan het inslijpen van een gezonde werktechniek. Ook wanneer er sprake is van structurele fysieke beperkingen. De werknemer wordt gefaciliteerd de regie te nemen en actief te werken aan zijn herstel.

Bedrijfsarts, casemanageren werkgever worden actief betrokken in onze herstelbegeleiding, waarbij de privacy van de werknemer ten allen tijde is gewaarborgd.