Vitale en gezonde werknemers beleven meer plezier aan hun werk, zijn productiever en verzuimen minder. Investeren in vitaliteit zorgt voor tevreden werknemers. Het vergroot loyaliteit en binding aan je bedrijf.

Werkplekscreening

Aan de hand van een functie analyse en een observatie van het werken worden de risico’s voor het ontstaan van overbelasting in kaart gebracht. Adviezen ten aanzien van ergonomie, werktechniek en werkgedrag worden op de werkplek doorgenomen met je werknemer.

Werkgever en preventiemedewerker worden nauw betrokken in het creëren van een veilige en gezonde werksituatie. Werknemer en werkgever ontvangen een rapportage met de gegeven adviezen, waarbij de privacy van de werknemer te allen tijde gewaarborgd blijft.

Health checks

Elke sector heeft zijn eigen gezondheidsrisico’s. We bepalen samen de aandachtspunten voor de health check. Leidraad hiervoor kan zijn het Plan van Aanpak uit de RI&E. Je werknemer ontvangt een persoonlijke rapportage met adviezen ‘op maat’ gericht op verbeteren van gezondheid, vitaliteit en verzuimpreventie.

Bij groepsgrootte > 20 werknemers kan een bedrijfs- of afdelingsrapportage worden opgesteld. De rapportage kan dienen als basis voor het gezondheidsbeleid in je bedrijf.

Interactieve training Gezond werken

Met een rondgang door je bedrijf inventariseren we de risico’s voor het ontstaan van fysieke overbelasting. In de interactieve training Gezond werken en trainen we je werknemers in het bewust voorkomen van de gevonden risico’s en geven we praktische handvatten voor gezond en vitaal werken.

Onze trainingen zijn prikkelend, informatief en voorzien van direct toepasbare praktische tips.

Leefstijltraining

De leefstijlcoach bepaalt met je werknemer de doelstelling voor de training. Het vertrekpunt is de uitkomst van de health check. Voor je werknemer is commitment met de doelstelling en de weg ernaar toe een voorwaarde.

Je werknemer wordt gestimuleerd naar een gezonde en actieve leefstijl en leert vaardigheden deze gezonde leefstijl te behouden.

De interventies zijn inzetbaar in alle sectoren, omdat de methodiek toepasbaar is in alle werksituaties. De werkplekscreening is ook zeer geschikt voor het beoordelen van een thuiswerkplek.