Arbeid in Beweging staat in de relatie met klanten en opdrachtgevers voor heldere afspraken en open en eerlijke communicatie. Wij vinden het belangrijk dat er correct wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.

Type gegevens

Van elke werkgever die klant is van Arbeid in Beweging en van elke medewerker die een advies heeft ontvangen over zijn/haar werksituatie staan gegevens opgeslagen in ons klantenbestand en archief.
Gegevens over de opdrachtgever, zoals naam van het bedrijf, adres, branche, aantal medewerkers en naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon. Gegevens over de werknemer, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres. In geval van verwijzing door een bedrijfsarts of preventiemedewerker  kan het belangrijk zijn informatie te verzamelen over uw inzetbaarheid en uw gezondheid om daarmee een goed advies te kunnen geven over het creĆ«ren van een gezonde werksituatie.

Doel

Arbeid in Beweging heeft deze gegevens nodig om de overeenkomst, die is aangegaan met de opdrachtgever te kunnen uitvoeren.  In geval van verwijzing door een bedrijfsarts of preventiemedewerker heeft Arbeid in Beweging de gegevens nodig om u bij te kunnen staan in uw re-integratie.

Wie krijgen uw gegevens te zien?

De meeste interventies van Arbeid in Beweging hebben een preventief karakter. Rapportages van werkplekbezoeken bevatten geen medische informatie en dienen als leidraad voor het verbeteren van de werksituatie. De werkgever en werknemer ontvangen daarvan beide een exemplaar. Medische informatie wordt nooit gedeeld met de werkgever, alleen met de bedrijfsarts die u bijstaat in uw re-integratie.

Bewaartermijn en inzage

Verslagen en rapportages van werkplekinterventies worden 2 jaar bewaard. Gegevens van de opdrachtgever worden tot 5 jaar na de laatste interventie bewaard. Uiteraard kunt u de gegevens, die Arbeid in Beweging van u heeft opgeslagen inzien. We vragen u daarvoor een schriftelijk verzoek in te dienen en sturen naar onderstaand adres.

Klachtenprocedure

Mocht u een klacht hebben over de manier, waarop Arbeid in Beweging  is omgegaan met uw persoonlijke gegevens verwijzen we u naar de klachtenprocedure. De procedure staat beschreven in de algemene voorwaarden.

Contactgegevens

Arbeid in Beweging
Moleneind 175 ZZ
9203 ZZ  Drachten
06-42633348
info@arbeidinbeweging.nl